تقاضای استعداد و آموزش

تقاضای استعداد و آموزش

摄图网原创作品

Lizhuo Pharmaceutical یک پلت فرم خوب، آموزش سیستماتیک و کانال های تبلیغاتی عالی را ارائه می دهد و از استعدادهای متخصص در تجارت بین المللی، سنتز ارگانیک و داروسازی استقبال می کند تا به ما بپیوندند.

+86 139 6251 3054

+86 136 2174 3828